Лапароскопия

В буквален превод думата означава оглед на органите в коремната кухина.
Широкият смисъл на думата  "лапароскопия" обхваща както огледа на коремните и полови органи, така и извършването на хирургически интервенции върху тях.
Развитието на съвременните технологии създава възможност всички коремни операции (включително и гинекологични) да се извършват чрез лапароскопия, т. е. чрез т. нар. минимално инвазивен достъп или по-просто казано чрез 2-3 малки дупчици (5-6 мм) в коремната стена, а не чрез класическия хирургически достъп с разрез от порядъка на 10 см.

Как точно става това?

През малка дупчица в пъпа на жената се поставя камера, чрез която на монитор се визуализира коремната кухина и нейните органи.
За улесняване на достъпа до органите в коремната кухина, включително до матката, яйчниците и маточните тръби, в корема се поставя газ - въглероден двуокис ( CO2 ).
 

В зависимост от обема на извършваната операция в долната част на коремната стена се създават една или две допълнителни дупчици с размер 5-6 мм, чрез които се въвеждат специални инструменти, чрез които се извършват самите операции.
Лично моето мнение е, че хирургически интервенции, целящи диагноза и лечение на безплодие при жената, трябва да се извършват само и единствено чрез минимално инвазивен достъп, т. е. чрез лапароскопия или хистероскопия, а не чрез отворена коремна операция.
Предимствата на лапароскопската хирургия пред класическата са много, но най-важни са изключително прецизният начин на работа поради голямото увеличение на камерата и липсата на травма върху оперираните и съседните органи.


В кои случаи е показана лапароскопията?

1. Неизяснено безплодие с останалите диагностични средства;

2. Доказани заболявания на маточните тръби:
    templates/beez/images/arrow.gif тазово-възпалителна болест (хламидия);
    templates/beez/images/arrow.gif ендометриоза;
    templates/beez/images/arrow.gif сраствания след коремна операция;
    templates/beez/images/arrow.gif извънматочна бременност.

3. Доказани заболявания на яйчниците:
    templates/beez/images/arrow.gif ендометриозна "шоколадова" киста на яйчника;
    templates/beez/images/arrow.gif други видове кисти на яйчниците;
    templates/beez/images/arrow.gif кисти около яйчниците - паратубарни кисти;
    templates/beez/images/arrow.gif поликистозни яйчници, неподдаващи се на лекарствена терапия.

4. Заболявания на матката:
    templates/beez/images/arrow.gif миоми от външната страна на матката или в самата стена на матката;
    templates/beez/images/arrow.gif някои вродени аномалии на матката.

Лечението на безплодието при жената, породено от заболявания на матката, маточните тръби и яйчниците чрез лапароскопия е успешно в много голяма част от случаите.