Д-р Кателия Александров завършва Медицински Университет във Варна през 1993 г. Оттогава до сега работи в областта на акушерството и гинекологията, а от 1997 г. и до днес в сферата на репродуктивната медицина. От 1997 г. до сега благодарение на него са родени хиляди деца по целия свят.  
Д-р Стефан Кисьов е роден в гр. Варна на 13.02.1978 г. Завършва Медицински Университет във Варна през 2002 г. Специализира Акушерство и гинекология от 2003 г. а ембриология от 2005 г. Оттогава до сега работи в областта на репродуктивната медицина.